STEEM/AES 
Last: 1.30217187 USD≈ 0.90 Sell: - Buy: - Change%: -1.47%


Order Date Type Pair Price Volume Total
Order Date Type Pair Price Volume Total
Sell Price Sell Volume Total(AES)
Buy Price Buy Volume Total(AES)
Buy/Sell(AES) Volume (STEEM) Time
1.30217187 0.2140 18:26
1.30481368 0.7770 18:24
1.30490019 0.9230 18:20
1.31008526 0.8650 18:18
1.31061577 0.3980 18:14
1.31064092 0.6170 18:12
1.30636426 0.9380 18:10
1.30622587 0.7840 18:08
1.30896507 0.8820 18:04
1.31442365 0.2380 18:02
1.31094613 0.5380 17:58
1.31313223 0.5090 17:56
1.31082946 0.6750 17:54
1.31497667 0.0610 17:50
1.31488046 0.7910 17:48
1.31608394 0.0470 17:46
1.31505180 0.7950 17:42
1.31378921 0.8030 17:40
1.31220870 0.0420 17:38
1.31584445 0.4770 17:34
1.31285676 0.7360 17:32

Buy   STEEM

- AES

Balance 0.00000000 AES


Sell   STEEM

- AES

Balance 0.000000 STEEM